kLAK

Amaterski fotonatecaj Laskega akademskega kluba

O kLAK-u

Projekt kLAK je amaterski fotografski natečaj, čigar naloga je vzpodbuditi fotografsko žilico med ljudmi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s fotografijo in najboljše hkrati tudi nagraditi za njihov trud ter jim obenem razstaviti dela, saj večina prijavljenih avtorjev te možnosti pred sodelovanjem na našem natečaju še ni imela. Priložnost ponuja prav vsem generacijam.

Projekt kLAK je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega fotografski natečaj, ki traja približno 2-3 mesece. Natečaj je objavljen na vseh pomembnejših internetnih fotografskih in razpisnih portalih, pošlje pa se ga tudi fotografskim društvom in osebam, ki so na natečaju sodelovale v preteklosti.  Drugi del pa obsega ocenjevanje prispelih fotografij s strani žirije in razstavo najboljših del.

Na otvoritvi razstavimo večino prejetih del. Sama otvoritev razstave je popestrena z nastopom različnih umetnikov, kar še poveča užitek ob ogledu fotografij. Dela pa so nato tudi na ogled v Muzeju Laško.

 

Natečaj kLAK z novo spletno stranjo

Z vstopom v drugo desetletje je kLAK dobil novo spletno podobo - informacije o natečaju in razpisih najdete na LAK-ovi uradni spletni strani pod zavihkom kLAK. Vabljeni, da z nami zaKORAKate v novo desetletje!

  

10. natečaj kLAK podaljšan

Rok za oddajo fotografij za 10. natečaj kLAK podaljšujemo še za en teden, torej imate do 23. marca 2014 čas, da nam pošljete svojo interpretacijo "GIBANJA" ujetega v fotografski objektiv.

Otvoritev razstave bo v petek, 11. 4. 2014 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Vsebino razpisa za 10. fotografski natečaj kLAK si lahko preberete v spodnji novici.

 

10. fotografski natečaj kLAK

 Laški akademski klub že desetič razpisuje tradicionalni fotografski natečaj KLAK, letos na temo GIBANJE. Ponovno sta ločeni tudi kategoriji fotografij in opusov.

Fiziki gibanje opisuje kot pojav, kjer se s časom spreminja lega telesa glede na druga telesa. Danes si zelo težko predstavljamo življenje brez gibanja, saj je prisotno na vsakem koraku. Če se ustavimo za trenutek in ozremo okoli sebe, lahko opazimo ogromno stvari, ki se gibajo, npr. ljudje, vozila, gibanje narave. To so le nekateri predlogi, kjer lahko opazite gibanje.

Vas pa vabimo, da nas presenetite s svojo kreativnostjo in domišljijo ter v svoj fotografski objektiv ujamete GIBANJE.

 

RAZPISNI POGOJI:

 • Natečaja se lahko udeležijo vsi fotografi, ki bodo do zaključka predpisanega roka in v skladu z razpisnimi pogoji poslali svoja dela;
 • kategorija posameznih fotografij: avtor lahko predloži največ dve fotografiji, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • kategorija opusov: avtor lahko predloži največ dva opusa z največ tremi fotografijami, nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • isti avtor lahko predloži maksimalno dva smiselno zaokrožena avtorska prispevka (dve fotografiji ali dva opusa ali eno fotografijo in en opus), nagrajeno pa je lahko le eno delo istega avtorja;
 • avtorji lahko pošiljajo le fotografije, ki še niso bile razstavljene in niso sodelovale v kakšnem drugem fotonatečaju;
 • fotografije so lahko črno-bele ali barvne, poslane v digitalni ali analogni obliki. Priporočena velikost za analogne fotografije je v velikosti med 18 x 24 cm in 30 x 40 cm, digitalne fotografije morajo imeti minimalno resolucijo 1600 x 1200 pikslov (pri razmerju slike 4:3) ali 1600 x 1050 pikslov (pri razmerju slike 3:2);
 • fotografije po želji opremite z naslovi, komentarji in v zaprti kuverti priložite ime in priimek ter kontaktne podatke. Dela bo ob prevzemu šifriral neodvisni član društva LAK;
 • fotografije pošljite na naslov: natecaj.klak@gmail.com ali LAŠKI AKADEMSKI KLUB, Trubarjeva ul. 3, 3270 Laško, s pripisom »Za KLAK«.

 

OCENJEVANJE DEL:

 • Žirija ne bo obravnavala prispelih del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem. Žirija ni obvezana podeliti nagrad, če nobeno izmed del ne dosega zahtevane kakovosti. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. Fotografij ne vračamo;
 • vsa prispela dela bo pregledala in ocenjevala žirija v sestavi: Žiga Gričnik (fotograf, EFIAP, KMF FZS), Nika Damjanovič (diplomirana umetnostna zgodovinarka in primerjalne književnosti) in Rok Deželak (fotograf, RD2 Photography);
 • žirija bo ocenjevala posamezno sliko oz. opus kot celoto, pri ocenjevanju prispelih del pa bo upoštevala ustvarjalno in kritično stališče, tehnično dovršenost, izpovednost in originalnost del ter estetska merila.

NAGRADE:

Posamezne fotografije:

1. nagrada: 200 eur

2. nagrada: 100 eur

3. nagrada: 50 eur

 

Opusi:

1. nagrada: 200 eur

2. nagrada: 100 eur

3. nagrada: 50 eur

 

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:

Avtorji se s sodelovanjem na javnem razpisu strinjajo s tem, da se njihova dela objavijo na razstavi in v promocijske namene natečaja. Žirija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo v petek, 11. 4. 2014 ob 20. uri, v prostorih Muzeja Laško. Za javnost bo odprta v mesecu aprilu. Vsi podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani www.drustvo-lak.si, udeleženci pa bodo obvestila prejeli tudi po elektronski pošti, zato pošiljatelje prosimo, da priložijo svoje kontakte.

Komisija bo objavila rezultate razpisa in podelila nagrade ob otvoritvi razstave, kjer bodo izbrana in nagrajena dela tudi razstavljena. Avtorji, katerih dela bodo nagrajena, bodo obveščeni po elektronski pošti. Vsem udeležencem natečaja bomo poslali vabilo na otvoritev razstave.

 

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:

Rok za oddajo fotografij je 16. 3. 2014. 

Poročilo 9. fotografskega natečaka kLAK

V petek, 12. aprila 2013, smo napisali zaključek 9. fotografskemu natečaju KLAK z naslovom Nov začetek. V Muzeju Laško smo ob glasbeni spremljavi godalnega kvarteta Ad Libitum podelili nagrade letošnjim najboljšim fotografom, na ogled pa smo razstavili skoraj 100 fotografij avtorjev iz vse Slovenije. Prejeli smo zelo veliko del, in sicer 266 111-ih avtorjev, od tega je bilo 132 fotografij uvrščenih v kategorijo posameznih fotografij in134 v kategorijo opusov.

Komisijo so letos zastopali trije člani žirije - fotograf in predsednik društva fotografov SVIT, Žiga Gričnik, Rok Deželak, fotograf (RD2 Photography) in predstavnica nežnejšega spola, Nika Damjanovič, ki je tudi bivša organizatorka kLAK-a, sedaj pa je diplomirana umetnostna zgodovinarka in primerjalne književnosti. Komisija je fotografije tako kot pretekla leta izbirala glede na tehnično dovršenost, estetsko učinkovitost, idejno inovativnost in tematsko ustreznost, ki je tudi letos dovoljevala veliko kreativnosti pri interpretacijah.

V kategoriji posameznih fotografij je komisijo najbolj prepričala fotografija mlade umetnice iz Slovenj Gradca Sare Nuše Golob Grabner. Nagradi sta še prejela Sonja Buhvald s fotografijo Novo življenje in Andrej Repar s fotografijo Waiting for a new chance.

 

Med opusi si je prvo mesto prislužil Matic Zorman s ciklom fotografij Nov začetek, drugo mesto si je prifotografirala Ines Bratovenski z opusom Odločitve, tretje mesto pa je komisija podelila Božidarju F. Pristovu in njegovemu opusu Bi ti ali ne bi ti. 

Poročilo 8. fotografskega natečaja kLAK

V petek, 13. aprila 2012, je svoj epilog dobil 8. fotografski natečaj kLAK z naslovom Element. v Muzeju Laško so študentje podelili nagrade letošnjim najboljšim fotografom, na ogled pa razstavili okrog 90 fotografij avtorjev iz vse Slovenije, ki so element videli predvsem v naravi, ljudeh in delu človeških rok. komisija, ki so jo letos sestavljali Nika Damjanovič, uni. dipl. umetnostna zgodovinarka ter študentka primerjalne književnosti in slovenščine, ter fotografa Andrej Gobec in David Brusnjak, je izbrala tri najboljše posamezne fotografije in tri najboljše opuse.

V kategoriji posameznih fotografij je komisijo najbolj prepričala fotografija z naslovom Sprehajalec avtorja Izidorja Gašperlina, nagrade pa sta prejela še Maja Kerčmar za fotografijo Dvojajčna dvojčka in Marjan Korenjak za Element 7b.

Med opusi si je prvo mesto prifotografiral Dare Ferjan s ciklom Element = Ha dva vOda - Izvir življenja, Borut Gerce je z Elementi osvojil drugo nagrado, tretjo pa je komisija podelila Andreji Ravnak in njenemu opusu Concrete abstracion.